Tiráž


Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
(Stuttgarter Straße 145-149)
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon: +49 711 7598-0
Telefax: +49 711 7598-253
E-Mail: info@roto-frank.com

Predstavenstvo:
Dr. Eckhard Keill (Predseda)
Leonhard Braig
Erich Rosenkranz
Michael Stangier

Predseda dozornej rady :
Dr. Michael Stahl

Ust-ID-Nr: DE147843524
Handelsregister Stuttgart HRB 222698

Obsah internetovej stránky ROTO-frank.com je kontrolovaný a aktualizovaný. Ale napriek všetkej snahe sa dáta môžu zmeniť v krátkom čase. Preto neprijímame žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, úplnosť a správnosť poskytovaného obsahu.

To platí aj pre informácie na roto-frank.com odkazoch na iné stránky.

Odtiaľ publikovaného obsahu sa prevádzkovatelia ROTO-frank.com dôrazne dištancujú. To platí pre všetky odkazy vedúce na stránky a bannery mimo miesta ROTO-frank.com.

Obsah a štruktúra stránok ROTO-frank.com sú chránené autorským zákonom. Použitie textu a obrázkov a reprodukcia informácií a dát vyžaduje predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa ROTO-frank.com.

Za pripomienky alebo návrhy Vám budeme vďačný.

Zodpovednosť za obsah:
Roto Frank AG